Panele zapalenia żołądka i jelit

Zestaw panelowy ADEP

Matryce:

Biopsja tkanki
BAL
Wymaz i aspirat z nosogardzieli
Aspirat z tchawicy
Plwocina i płyn mózgowo-rdzeniowy

LOD:

Adenowirus 118 kopii/reakcję
Enterowirus 149 kopii/reakcję
Parechowirus 126 kopii/reakcję

Numer kat./rozmiar:

ABAEP1 / 25 rxns
ABAEP2 / 50 rxns
ABRSF3 / 100 rxns

3 cele:
 • Adenowirus
 • Enterowirus
 • Parechowirus
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy zapalenia żołądka i jelit, wersja 1

Matryce:

Ludzkie próbki biologiczne
Kał

LOD:
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
Numer kat./rozmiar:

ABGAS1 / 25 rxns
ABGAS2 / 50 rxns
ABGAS3 / 100 rxns

8 celów:
 • Adenowirus
 • Astrowirus
 • Genotyp I norowirusa
 • Genotyp II norowirusa
 • Rotawirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Salmonella spp.
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy zapalenia żołądka i jelit, wersja 2

Matryce:

Ludzkie próbki biologiczne
Kał

LOD:
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
Numer kat./rozmiar:

ABGAS4 / 25 rxns
ABGAS5 / 50 rxns
ABGAS6 / 100 rxns

11 celów:
 • Adenowirus
 • Astrowirus
 • Genotyp I norowirusa
 • Genotyp II norowirusa
 • Rotawirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Enteroinwazyjna E. coli (EIEC)/Shigella spp.
 • Werotoksyczna E. coli (VTEC)
 • Salmonella spp.
 • Yersinia enterocolitica
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy zapalenia żołądka i jelit, wersja 3

Matryce:

Ludzkie próbki biologiczne
Kał

LOD:
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
Numer kat./rozmiar:

ABGAS7 / 25 rxns
ABGAS8 / 50 rxns

14 celów:
 • Adenowirus
 • Astrowirus
 • Genotyp I norowirusa
 • Genotyp II norowirusa
 • Rotawirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Cryptosporidium spp.
 • Entamoeba histolytica
 • Enteroinwazyjna E. coli (EIEC)/Shigella spp.
 • Werotoksyczna E. coli (VTEC)
 • Giardia dwunastnicza
 • Salmonella spp.
 • Yersinia enterocolitica
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy zapalenia żołądka i jelit, wersja 4

Matryce:

Stołek

LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABGASA / 25 rxns
ABGASB / 50 rxns

24 cele:
 • Adenowirus
 • Astrowirus
 • Norowirus GI
 • Norowirus GII
 • Rotawirus A
 • Sapowirus (I, II, IV, V)
 • Campylobacter jejuni / upsaliensis /coli
 • Clostridium difficiletoksyna A/B
 • Cryptosporidium spp.
 • Cyclospora cayetanensis
 • Entamoeba histolytica
 • Enteroinwazyjne E. coli (EIEC)/ Shigella
 • Escherichia coli (EWEA)
 • Escherichia coli (EPEC)
 • Escherichia coli (ETEC lt / st )
 • Escherichia coli (STEC O157:H7)
 • Werotoksyczne E. coli (VTEC / STEC (STX1/STX2))
 • Giardia lamblia
 • Plesiomonas shigloides
 • Salmonella spp.
 • Vibrio cholera
 • Vibrio parahaemolyticus
 • Vibrio vulnificus
 • Yersinia enterocolitica
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw zakażenia bakteryjnego GI v1

Matryce:

Próbki kału

LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABBGI4 / 25 rxns
ABBGI5 / 50 rxns
ABBGI6 / 100 rxns

6 celów:
 • Clostridium difficile

 • Campylobakterjejuni/upsaliensis/coli/lari
 • Salmonella spp.
 • Escherichiacoli(EIEC)/Shigella spp.

 • Escherichiacoli (VTEC) (E. coli STEC (STX1/STX2))

 • Yersinia enterocolitica

 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola