Zastrzeżenia Prawne

ODCISK

Przeglądarka internetowa:
Ta strona internetowa jest responsywna. Zoptymalizowaliśmy dla przeglądarki Internet Explorer od wersji 10.0, Firefoksa od wersji 32, Chrome od wersji 38, Opery od wersji 26.0, iOS od wersji 7 i rozdzielczości ekranu komputera stacjonarnego 1180 x 786 pikseli.

Redaktor/redakcja:
RhineGene

Address: Kabelweg 57, office 4A.14, 1014BA Amsterdam

E-mail:  info@rhinegene.com

Prawa autorskie:
Copyright 2023 RhineGene

Wszelkie prawa zastrzeżone:
Wszystkie teksty, obrazy, grafiki itp. podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom chroniącym własność intelektualną. Nie wolno ich kopiować w celach komercyjnych ani w celu dalszej dystrybucji, ani modyfikować i wykorzystywać na innej stronie internetowej. Niektóre strony internetowe RhineGene zawierają obrazy, do których prawa autorskie posiadają osoby, które je udostępniły.

Używać:

Niniejsza Strona internetowa przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia.
Właścicielem tej witryny internetowej jest firma RhineGene. Prosimy nie korzystać z tej witryny internetowej, dopóki nie zapoznasz się z Polityką prywatności witryny internetowej.

Znak towarowy:

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do znaków towarowych na tej stronie są własnością RhineGene. Dotyczy to w szczególności znaków towarowych, logo i emblematów.

Obciążenie:

Niniejsza strona internetowa została stworzona z największą możliwą starannością. Niemniej jednak nie można przejąć odpowiedzialności za bezbłędność i dokładność informacji. Nie można przyjąć odpowiedzialności za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim skutkiem korzystania z tej witryny, o ile nie były one umyślne lub wynikały z zaniedbania.

RhineGene nie rości sobie żadnych praw własności do linków osób trzecich i treści powiązanych stron internetowych. Dlatego RhineGene nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki do tej Witryny.

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Nie wahaj się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek problemów i sugestii.
E-mail: info@rhinegene.com

Licencja:

RhineGene chce zaprezentować się Państwu poprzez innowacyjną i informacyjną stronę internetową. Własność intelektualna oraz patenty, znaki towarowe i prawa autorskie podlegają ochronie. Niniejsza strona internetowa nie udziela licencji na korzystanie z własności intelektualnej RhineGene lub osób trzecich.

© 2023 RhineGene