Panele zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Zestaw panelowy bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Matryce:

Próbki surowicy
Osocze
Tkanek/biopsji
Płyn mózgowo-rdzeniowego

LOD:

H. grypa 27 kopii/reakcję
N. meningitidis 13 kopii/reakcję
S. zapalenie płuc 23 kopie/reakcję

Numer kat./rozmiar:

ABBMP1 / 25 rxns
ABBMP2 / 50 rxns
ABBMP3 / 100 rxns

3 cele:
 • Haemophilus influenzae
 • Neisseria meningitidis
 • Streptococcus pneumoniae
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych , wersja 2

Matryce:

Próbki surowicy
Osocze
Tkanek/biopsji
Płyn mózgowo-rdzeniowego

LOD:

H. grypa 27 kopii/reakcję
N. meningitidis 13 kopii/reakcję
S. zapalenie płuc 23 kopie/reakcję
E. coli K1 69 kopii/reakcja
C. gattii /neoformans 30/12 kopii/reakcja

Numer kat./rozmiar:

ABBMP4 / 25 rxns
ABBMP5 / 50 rxns
ABBMP6 / 100 rxns

5 celów:
 • Haemophilus influenzae
 • Neisseria meningitidis
 • Streptococcus pneumoniae
 • Escherichia coli K1
 • Cryptococcus gattii /neoformans
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy noworodkowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wersja 1

Matryce:

Surowica
Osocze
Płyn mózgowo-rdzeniowy

LOD:

E.coli 11 kopii/reakcję
L. monocytogenes 8 kopii/reakcję
S. agalactiae 21 kopii/reakcję

Numer kat./rozmiar:

ABNEO1 / 25 rxns
ABNEO2 / 50 rxns
ABNEO3 / 100 rxns

3 cele:
 • Escherichia coli
 • Listeria monocytogenes
 • Streptococcus agalactiae (Grupa B)
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy noworodkowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wersja 2

Matryce:

Ludzkie próbki biologiczne

LOD:

E.coli 11 kopii/reakcję
L. monocytogenes 8 kopii/reakcję
S. agalactiae 21 kopii/reakcję
S. zapalenie płuc 35 kopii/reakcję

Numer kat./rozmiar:

ABNEO4 / 25 rxns
ABNEO5 / 50 rxns
ABNEO6 / 100 rxns

4 cele:
 • Escherichia coli
 • Listeria monocytogenes
 • Streptococcus agalactiae (Grupa B)
 • Streptococcus pneumoniae
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych v2

Matryce:

Próbki surowicy
Osocze
Tkanek/biopsji
Płyn mózgowo-rdzeniowego

LOD:

Enterowirus 101 kopii/reakcję
HSV-1 11 kopii/reakcja
HSV-2 7 kopii/reakcja
Świnka 162 kopie/reakcję
Parechowirus 99 kopii/reakcję
VZV 9 kopii/reakcja

Numer kat./rozmiar:

ABVMP4 / 25 rxns
ABVMP5 / 50 rxns
ABVMP6 / 100 rxns

6 celów:
 • Enterowirus (Coxsackie A/B, Echowirus, Poliowirus i Enterowirus 68 – 71)
 • Wirus opryszczki pospolitej 1
 • Wirus opryszczki pospolitej 2
 • Świnka
 • Parechowirus
 • Wirus półpaśca
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych , wersja 3

Matryce:

Próbki surowicy
Osocze
Tkanek/biopsji
Płyn mózgowo-rdzeniowego

LOD:

Enterowirus 5,6 kopii/reakcję
HSV-1 11 kopii/reakcja
HSV-2 7 kopii/reakcja
Parechowirus 64 kopie/reakcję
VZV 9 kopii/reakcja

Numer kat./rozmiar:

ABVMP7 / 25 rxns
ABVMP8 / 50 rxns
ABVMP9 / 100 rxns

5 celów:
 • Enterowirus (Coxsackie A/B, Echowirus, Poliowirus i Enterowirus 68 – 71)
 • Wirus opryszczki pospolitej 1
 • Wirus opryszczki pospolitej 2
 • Parechowirus
 • Wirus półpaśca
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych , wersja 3

Matryce:

Krew pełna
Surowica
Osocze
Próbki tkanek/biopsji
Płyn mózgowo-rdzeniowy

LOD:

H.influenzae 10,5 kopii/reakcję
H. meningitidis 9,3 kopii/reakcję
S. pneumoniae 23,2 kopii/reakcję

Numer kat./rozmiar:

ABVMP7 / 25 rxns
ABVMP8 / 50 rxns
ABVMP9 / 100 rxns

3 cele:
 • Haemophilus influenzae

 • Neisseria meningitidis
 • Streptococcus pneumoniae

 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola