Panel STD

Zestaw panelowy STD do leczenia zapalenia szyjki macicy

Matryce:

Mocz
Okazy tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w sprawieDetale

Numer kat./rozmiar:

ABCER1 / 25 rxns
ABCER2 / 50 rxns
ABCER3 / 100 rxns

7 celów:
 • HSV-1
 • HSV-2
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma genitalium

 • Neisseria gonorrhoe

 • Treponema pallidum

 • Trichomonas vaginalis

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy STD v1

Matryce:

Próbki moczu
Tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:
Aby uzyskać szczegółowe informacje , skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
Numer kat./rozmiar:

ABSTC1 / 25 rxns
ABSTC2 / 50 rxns
ABSTC3 / 100 rxns

7 celów:
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma hominis
 • Mycoplasma genitalium
 • Neisseria gonorrhoe

 • Ureaplasma urealyticum

 • Ureaplazma parvum

 • Trichomonas vaginalis

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy STD v3

Matryce:

Próbki moczu
Tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w sprawieDetale
Numer kat./rozmiar:

ABSTC7 / 25 rxns
ABSTC8 / 50 rxns
ABSTC9 / 100 rxns

10 celów:
 • HSV-1

 • HSV-2

 • Chlamydia trachomatis

 • Gardnerella vaginalis

 • Mycoplasma hominis

 • Mycoplasma genitalium

 • Neisseria gonorrhoe

 • Ureaplasma urealyticum

 • Ureaplazma parvum

 • Trichomonas vaginalis

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola     

Zestaw panelowy STD v4

Matryce:

Próbki moczu
Tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w sprawieDetale

Numer kat./rozmiar:

ABSTCA / 25 rxns
ABSTCB / 50 rxns
ABSTCC / 100 rxns

11 celów:
 • HSV-1

 • HSV-2

 • Chlamydia trachomatis

 • Gardnerella vaginalis

 • Mycoplasma hominis

 • Mycoplasma genitalium

 • Neisseria gonorrhoe

 • Ureaplasma urealyticum

 • Ureaplazma parvum

 • Treponema pallidum

 • Trichomonas vaginalis

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola     

Mini zestaw STD na zapalenie cewki moczowej

Matryce:

Próbki moczu
Tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w sprawieDetale
Numer kat./rozmiar:

ABUMB1 / 25 rxns
ABUMB2 / 50 rxns
ABUMB3 / 100 rxns

4 cele:
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma genitalium
 • Neisseria gonorrhoe

 • Trichomonas vaginalis

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw minipanel STD na zapalenie cewki moczowej

Matryce:

Próbki moczu
Tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w sprawieDetale
Numer kat./rozmiar:

ABUMP1 / 25 rxns
ABUMP2 / 50 rxns
ABUMP3 / 100 rxns

3 cele:
 • Mycoplasma genitalium

 • Neisseria gonorrhoe

 • Trichomonas vaginalis

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola     

Zestaw panelowy STD v1

Matryce:

Próbki moczu
Tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w sprawieDetale
Numer kat./rozmiar:

ABSTD1 / 25 rxns
ABSTD2 / 50 rxns
ABSTD3 / 100 rxns

6 celów:
 • Mycoplasma genitalium

 • Mycoplasma hominis

 • Neisseria gonorrhoe

 • Trichomonas vaginalis

 • Ureaplazma parvum

 • Ureaplasma urealyticum

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy STD v4

Matryce:

Próbki moczu
Tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w sprawieDetale
Numer kat./rozmiar:

ABSTS1 / 25 rxns
ABSTS2 / 50 rxns
ABSTS3 / 100 rxns

8 celów:
 • Gardnerella pochwowa
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorrhoe

 • Treponema blada
 • Trichomonas vaginalis
 • Ureaplazma parvum
 • Ureaplasma urealyticum
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy STD v5

Matryce:

Próbki moczu
Tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:
Aby uzyskać szczegółowe informacje , skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
Numer kat./rozmiar:

ABSTS4 / 25 rxns
ABSTS5 / 50 rxns
ABSTS6 / 100 rxns

9 celów:
 • HSV-1

 • HSV-2

 • Gardnerella vaginalis

 • Mycoplasma genitalium

 • Mycoplasma hominis

 • Neisseria gonorrhoe

 • Trichomonas vaginalis

 • Ureaplazma parvum

 • Ureaplasma urealyticum

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola     

Zestaw panelowy STD v6

Matryce:

Próbki moczu
Tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:
Aby uzyskać szczegółowe informacje , skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
Numer kat./rozmiar:

ABSTS7 / 25 rxns
ABSTS8 / 50 rxns
ABSTS9 / 100 rxns

10 celów:
 • HSV-1

 • HSV-2

 • Gardnerella vaginalis

 • Mycoplasma genitalium

 • Mycoplasma hominis

 • Neisseria gonorrhoe

 • Trichomonas vaginalis

 • Treponema pallidum

 • Ureaplazma parvum

 • Ureaplasma urealyticum

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy STD v7

Matryce:

Próbki moczu
Tkanek/biopsji
Wymazy i nasienie

LOD:
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w sprawieDetale
Numer kat./rozmiar:

ABSTSA / 25 rxns
ABSTSB / 50 rxns
ABSTSC / 100 rxns

9 celów:
 • Haemophilus ducreyi

 • Gardnerella vaginalis

 • Streptococcus grupy B

 • Mycoplasma genitalium

 • Mycoplasma hominis

 • Neisseria gonorrhoe

 • Trichomonas vaginalis

 • Treponema pallidum

 • Ureaplazma parvum

 • Ureaplasma urealyticum

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola