Panel sepsy

Zestaw panelowy patogenów sepsy v1

Matryce:

Krew pełna
Posiew krwi

LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABSEP1 / 25 rxns
ABSEP2 / 50 rxns
ABSEP3 / 100 rxns

16 celów:
 • Acinetobacter baumannii
 • Aspergillus spp.
 • Candida albicans
 • Candida glabrata
 • Candida tropikalna
 • Enterococcus faecalis
 • Enterococcus faecium
 • Escherichia coli
 • Klebsiella pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus epidermidis
 • Gronkowiec koagulazo-ujemny (CoNS)
 • Staphylococcus spp.
 • Stenotrofomonas maltofilia
 • Streptococcus spp.
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy patogenów sepsy v2

Matryce:

Krew pełna
Posiew krwi

LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABSEP4 / 25 rxns
ABSEP5 / 50 rxns
ABSEP6 / 100 rxns

13 celów:
 • Enterococcus faecalis
 • Enterococcus faecium
 • Escherichia coli
 • Haemophilus influenzaetyp B
 • Klebsiella pneumoniae
 • Listeria monocytogenes
 • Neisseria meningitidis
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella enterica
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus spp.
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus spp.
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy patogenów sepsy v3

Matryce:

Krew pełna
Posiew krwi

LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABSEP7 / 25 rxns
ABSEP8 / 50 rxns

20 celów:
 • Acinetobacter baumannii
 • Aspergillus sp.
 • Candida albicans
 • Candida glabrata
 • Candida tropikalna
 • Gronkowiec koagulazo-ujemny (CoNS)
 • Enterococcus faecalis
 • Enterococcus faecium
 • Escherichia coli
 • Haemophilus influenzaetyp B
 • Klebsiella pneumoniae
 • Listeria monocytogenes
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella enterica
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus epidermidis
 • Staphylococcus spp.
 • Stenotrofomonas maltofilia
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus spp.
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy sepsy

Matryce:

Krew pełna
Posiew krwi

LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABSPB1 / 25 rxns
ABSPB2 / 50 rxns

32 cele:
 • Acinetobacter baumannii
 • Aspergillus sp.
 • Campylobacter spp.
 • Candida albicans
 • Candida auris
 • Candida glabrata
 • Candida krusei
 • Candida parapsiloza
 • Candida tropicalis
 • Enterobacter (Klebsiella) aerogenes
 • Enterobacter cloacae
 • Enterococcus faecalis
 • Enterococcus faecium
 • Escherichia coli
 • Fusarium spp.
 • Haemophilus influenzae(typ B)
 • Klebsiella oxytoca
 • Klebsiella pneumoniae
 • Listeria monocytogenes
 • Neisseria meningitidis
 • Proteus mirabilis
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella enterica
 • Serratia marcescens
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus epidermidis
 • Staphylococcus spp.
 • Stenotrofomonas maltofilia
 • Streptococcus agalactiae
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes
 • Streptococcus spp.
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola
10 genów oporności na antybiotyki:
 • Metalo-beta-laktamaza z New Delhi (NDM)
 • Oksacylinazy-48 (OXA 48)
 • Karbapenemaza K. pneumoniae (KPC)
 • Imipenemaza (IMP)
 • Metalo-beta-laktamaza z integronem Verona (VIM)
 • Cefotaksimaza (CTX-M)
 • Zmobilizowana oporność na kolistynę-1 (MCR-1)
 • Oporność na wankomycynę A (Van A)
 • Oporność na wankomycynę B (Van B)
 • Gen oporności na metycylinę (Mec A)

Zestaw do badań przesiewowych ABR

Matryce:

Próbki krwi pełnej

LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABABR1 / 25 rxns
ABABR2 / 50 rxns
ABABR3 / 100 rxns

10 genów oporności na antybiotyki:
 • Metalo-beta-laktamaza z New Delhi (NDM)
 • Oksacylinazy-48 (OXA 48)
 • Karbapenemaza K. pneumoniae (KPC)
 • Imipenemaza (IMP)
 • Metalo-beta-laktamaza z integronem Verona (VIM)
 • Cefotaksimaza (CTX-M)
 • Zmobilizowana oporność na kolistynę-1 (MCR-1)
 • Oporność na wankomycynę A (Van A)
 • Oporność na wankomycynę B (Van B)
 • Gen oporności na metycylinę (Mec A)
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola