Zapalenie żołądka i jelit

Zestaw do wykrywania difficile v1

Matryce:

Ludzkie próbki biologiczne
Kał

LOD:

29 kopii/reakcję

Numer kat./rozmiar:

ABCDI1 / 25 rxns
ABCDI2 / 50 rxns
ABCDI3 / 100 rxns

1 cel:
 • Clostridium difficile
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw do wykrywania difficile v2

Matryce:
Ludzkie próbki biologiczne
Kał
LOD:

Toksyna A 11,5 kopii/reakcję
Toksyna B 24,5 kopii/reakcję

Numer kat./rozmiar:

ABCDI4 / 25 rxns
ABCDI5 / 50 rxns
ABCDI6 / 100 rxns

2 cele:
 • Clostridium difficile toksyna A
 • Clostridium difficile toksyna B
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw do wykrywania Helicobacter pylori v1

Matryce:
Ludzkie próbki biologiczne
LOD:

43 kopie/reakcję

Numer kat./rozmiar:

ABHPY1 / 25 rxns
ABHPY2 / 50 rxns
ABHPY3 / 100 rxns

1 cel:
 • Helicobacter pylori
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw do genotypowania Helicobacter pylori v1

Matryce:
Kał
Biopsja tkanki żołądka
Próbki biopsyjne zatopione w próbkach parafinowych
LOD:

156 kopii/reakcję

Numer kat./rozmiar:

ABHPG1 / 25 rxns
ABHPG2 / 50 rxns
ABHPG3 / 100 rxns

3 cele:
 • Geny oporności na klarytromycynę
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy zapalenia żołądka i jelit, wersja 1

Matryce:
Ludzkie próbki biologiczne
Kał
LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABGAS1 / 25 rxns
ABGAS2 / 50 rxns
ABGAS3 / 100 rxns

8 celów:
 • Adenowirus
 • Astrowirus
 • Genotyp I norowirusa
 • Genotyp II norowirusa
 • Rotawirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Salmonella spp.
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy zapalenia żołądka i jelit, wersja 2

Matryce:
Ludzkie próbki biologiczne
Kał
LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABGAS4 / 25 rxns
ABGAS5 / 50 rxns
ABGAS6 / 100 rxns

11 celów:
 • Adenowirus
 • Astrowirus
 • Genotyp I norowirusa
 • Genotyp II norowirusa
 • Rotawirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Enteroinwazyjna E. coli (EIEC)/Shigella spp.
 • Werotoksyczna E. coli (VTEC)
 • Salmonella spp.
 • Yersinia enterocolitica
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy zapalenia żołądka i jelit, wersja 3

Matryce:
Ludzkie próbki biologiczne
Kał
LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABGAS7 / 25 rxns
ABGAS8 / 50 rxns

14 celów:
 • Adenowirus
 • Astrowirus
 • Genotyp I norowirusa
 • Genotyp II norowirusa
 • Rotawirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Cryptosporidium spp.
 • Entamoeba histolytica
 • Enteroinwazyjna E. coli (EIEC)/Shigella spp.
 • Werotoksyczna E. coli (VTEC)
 • Giardia dwunastnicza
 • Salmonella spp.
 • Yersinia enterocolitica
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw panelowy zapalenia żołądka i jelit, wersja 4

Matryce:
Stołek
LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABGASA / 25 rxns
ABGASB / 50 rxns

24 cele:
 • Adenowirus
 • Astrowirus
 • Norowirus GI
 • Norowirus GII
 • Rotawirus A
 • Sapowirus (I, II, IV, V)
 • Campylobacter jejuni / upsaliensis /coli
 • Clostridium difficiletoksyna A/B
 • Cryptosporidium spp.
 • Cyclospora cayetanensis
 • Entamoeba histolytica
 • Enteroinwazyjne E. coli (EIEC)/ Shigella
 • Escherichia coli (EWEA)
 • Escherichia coli (EPEC)
 • Escherichia coli (ETEC lt / st )
 • Escherichia coli (STEC O157:H7)
 • Werotoksyczna E. coli (VTEC / STEC (STX1/STX2))
 • Giardia lamblia
 • Plesiomonas shigloides
 • Salmonella spp.
 • Vibrio cholera
 • Vibrio parahaemolyticus
 • Vibrio vulnificus
 • Yersinia enterocolitica
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola