Inne zestawy

Zestaw do wykrywania Brucella v1

Matryce:
Ludzkie próbki biologiczne
LOD:

750 kopii/ml

Numer kat./rozmiar:

ABBRC1 / 25 rxns
ABBRC2 / 50 rxns
ABBRC3 / 100 rxns

1 cel:
 • Brucella spp.
 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw do wykrywania odry v1

Matryce:

Wymaz z gardła
Wymaz z nosogardzieli
Surowica

LOD:

13 kopii/reakcję

Numer kat./rozmiar:

ABMEA1 / 25 rxns
ABMEA2 / 50 rxns
ABMEA3 / 100 rxns

1 cel:
 • Wirus odry (MeV)
 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw do wykrywania świnki v1

Matryce:
Surowica
Osocze
Tkanka/biopsja
Płyn mózgowo-rdzeniowy
LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:

ABMUM1 / 25 rxns
ABMUM2 / 50 rxns
ABMUM3 / 100 rxns

1 cel:
 • Wirus świnki

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw do wykrywania MTBC v2

Matryce:

Mocz
Płyn mózgowo-rdzeniowy
Próbki płuc
Wymaz
Surowica
Osocze
Plwocina
BAL
Płyn otrzewnowy
Płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego
Płyn do płukania jamy ustnej
Próbki tkanek

LOD:

128 kopii/ml

Numer kat./rozmiar:

ABTBD4 / 25 rxns
ABTBD5 / 50 rxns
ABTBD6 / 100 rxns

1 cel:
 • Prątek gruźlicyzłożone genotypy
 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw do wykrywania NTM v1

Matryce:

Plwocina
Mocz
Popłuczyny oskrzeli
Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL)
Hodowane komórki
Próbki świeżych tkanek

LOD:

54 kopie/ rakcję

Numer kat./rozmiar:

ABNTM1 / 25 rxns
ABNTM2 / 50 rxns
ABNTM3 / 100 rxns

1 cel:
 • Gatunki prątków niegruźliczych
 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw do wykrywania toksoplazmy v1

Matryce:

Surowica
Osocze
Tkanka

LOD:

10 kopii/ml

Numer kat./rozmiar:

ABTXP1 / 25 rxns
ABTXP2 / 50 rxns
ABTXP3 / 100 rxns

1 cel:
 • Toksoplazma
 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola

Zestaw do wykrywania TTV v1

Matryce:

Surowica
Osocze

LOD:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

Numer kat./rozmiar:
ABTTV1 / 25 rxns ABTTV2 / 50 rxns ABTTV3 / 100 rxns
1 cel:
 • Wirus Torque Teno

 • Kontrola wewnętrzna

 • Pozytywna kontrola