Ręczna ekstrakcja kwasu nukleinowego za pomocą kulek magnetycznych

Wszechstronny zestaw do ekstrakcji kwasu nukleinowego

Izolowane:
DNA, RNA
Objętość początkowa:
Zależy od typu próbki
Objętość elucji:
Zależy od rodzaju próbki
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje AEMGV1 / 96

Próbki:

 • Krew
 • Surowica
 • Osocze
 • Plwocina
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy
 • Płyn owodniowy
 • Cytologia płynna
 • Szpik kostny
 • Hodowla komórkowa
 • Mocz
 • Nasienie
 • Mleko matki
 • Wymaz
 • Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe
 • Kożuszek leukocytarny
 • Płyn do płukania jamy ustnej
 • Tkanka
 • Łzy i próbki kału

Zestaw do ekstrakcji genomowego DNA z pełnej krwi

Izolowane:
DNA
Objętość początkowa:
400 µl
Objętość elucji:
100 µl
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje AEMGD1 / 96

Próbki:

 • Próbki krwi

Zestaw do ekstrakcji bakteryjnego DNA

Izolowane:
DNA
Objętość początkowa:
200-1000 µl
Objętość elucji:

60-100 µl

Numer kat./rozmiar:

AEMBD1/96ekstrakcje

Próbki:

 • Płyny ustrojowe w tym krew
 • Surowica
 • Mocz
 • Plwocina
 • Wymaz
 • Osocze
 • Płyn z płukania pęcherzykowego oskrzeli (BAL)
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF)
 • A także supernatanty z hodowli komórkowych

Zestaw do ekstrakcji wirusowego DNA/RNA

Izolowane:
DNA, RNA
Objętość początkowa:
500 µl
Objętość elucji:

60-100 µl

Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje AEMDR1 / 96

Próbki:

 • Surowica
 • Osocze
 • Ślina
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy
 • Plwocina
 • Płyn owodniowy
 • Mocz
 • Tkanki
 • Łzy
 • Kał
 • Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe
 • Okazy cytologii płynnej
 • Wymazy z nosogardzieli
 • Wymazy z jamy ustnej i gardła oraz hodowla komórkowa

Zestaw do ekstrakcji genomowego DNA Tissue

Izolowane:
DNA
Objętość początkowa:
20-150 mg
Objętość elucji:

60-100 µl

Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje AEMTD1 / 96

Próbki:

 • Próbki tkanek ludzkich i zwierzęcych oraz złożone matryce żywności, takie jakżelatyna lub przetworzona żywność

Zestaw do ekstrakcji genomowego DNA z hodowli komórkowych

Izolowane:
DNA
Objętość początkowa:

400 µl

Objętość elucji:

100 µl

Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje AEMCD1 / 96

Próbki:

 • Csupernatanty hodowli Ell

Zestaw do ekstrakcji DNA roślin

Izolowane:
DNA
Objętość początkowa:
200-250 mg
Objętość elucji:

40-100 µl

Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje AEMPD1 / 96

Próbki:

 • Próbki roślin i przetworzonej żywności, takie jak czekolada i lecytyna sojowa