Ręczna ekstrakcja na kolumienkach wirówkowych

Zestaw kolumienkowy do ekstrakcji bakteryjnego DNA

Izolowane:
DNA
Objętość początkowa:

200-1000 μl

Objętość elucji:
Zależy od rodzaju próbki
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje ABXBD1 / 100

Próbka:
 • Krew
 • Surowica
 • Mocz
 • Plwocina
 • Wymaz
 • Osocze
 • Płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL)
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy oraz supernatanty z hodowli komórkowych

Zestaw kolumienkowy do ekstrakcji bakteryjnego DNA v2

Izolowane:
DNA
Objętość początkowa:

200-1000 μl

Objętość elucji:
Zależy od rodzaju próbki
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje ABXBD3 / 100

Próbka:
 • Krew
 • Surowica
 • Osocze
 • Plwocina
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy
 • Płyn owodniowy
 • Cytologia płynna
 • Szpik kostny
 • Hodowla komórkowa
 • Mocz
 • Nasienie
 • Mleko matki
 • Wymaz
 • Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe
 • Płyn do płukania jamy ustnej
 • Tkanki
 • Łzy i próbki kału

Zestaw kolumienkowy do ekstrakcji genomowego DNA v2

Izolowane:
DNA
Objętość początkowa:
400 µl
Objętość elucji:
60 µl
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje ABXGD2 / 100

Próbka:
 • Próbki krwi

Wszechstronny Zestaw kolumienkowy do ekstrakcji kwasu nukleinowego

Izolowane:
DNA, RNA
Objętość początkowa:
Zależy od rodzaju próbki
Objętość elucji:
Zależy od rodzaju próbki
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje ABXGV1 / 100

Próbka:
 • Różne próbki

Zestaw kolumienkowy do oczyszczania produktu PCR

Izolowane:

Jednoniciowy lub dwuniciowy DNA

Objętość początkowa:

25-75 µl

Objętość elucji:
50 µl
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje ABPUR1 / 100

Próbka:
 • Reakcje amplifikacji i inne reakcje enzymatyczne

Zestaw kolumienkowy do ekstrakcji genomowego DNA roślin

Izolowane:

DNA

Objętość początkowa:

100-250 mg

Objętość elucji:
60 µl
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje ABXPD1 / 100

Próbka:
 • Próbki roślin i przetworzonej żywności, takie jak czekolada i lecytyna sojowa

Zestaw kolumienkowy do ekstrakcji genomowego DNA v2

Izolowane:

DNA

Objętość początkowa:

100-250 mg

Objętość elucji:
60 µl
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje ABXTD2 / 100

Próbka:
 • Różnorodne próbki tkanek zwierzęcych

Zestaw kolumienkowy do ekstrakcji wirusowego DNA

Izolowane:

DNA

Objętość początkowa:

200 µl

Objętość elucji:
60-100 µl
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje ABXVD1 / 100

Próbka:
 • Płyny ustrojowe w tym krew
 • Surowica
 • Osocze
 • Plwocina
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy
 • A także supernatanty z hodowli komórkowych

Zestaw kolumienkowy do ekstrakcji DNA/RNA wirusa

Izolowane:

DNA, RNA

Objętość początkowa:

400 µl

Objętość elucji:
60-100 µl
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje ABXDR1 / 100

Próbka:
 • Płyny ustrojowe w tym krew
 • Surowica
 • Osocze
 • Plwocina i płyn mózgowo-rdzeniowy

Zestaw kolumienkowy do ekstrakcji wirusowego RNA

Izolowane:

RNA

Objętość początkowa:

400 µl

Objętość elucji:
60-100 µl
Numer kat./rozmiar:

Ekstrakcje ABXVR1 / 100

Próbka:
 • Płyny ustrojowe w tym krew
 • Surowica
 • Osocze
 • Plwocina
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy
 • A także supernatanty z hodowli komórkowych