Identyfikacja gatunków mleka

Zestaw do identyfikacji gatunków – bydło v2

Matryce:

Nabiał

LOD:
1%
Numer kat./rozmiar:

ABBOV4 / 25 rxn
ABBOV5 / 50 rxns
ABBOV6 / 100 rxns

1 cel:
 • Region w genomie mitochondrialnym bydła
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw do wykrywania gatunków – Water Buffalo v2

Matryce:

Nabiał

LOD:
1%
Numer kat./rozmiar:

ABWBU4 / 25 rxn
ABWBU5 / 50 rxns
ABWBU6 / 100 rxns

1 cel:
 • Region w obrębie genomu mitochondrialnego bawoła wodnego
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw do identyfikacji gatunków – Koza v2

Matryce:

Nabiał

LOD:
1%
Numer kat./rozmiar:

ABGOA4 / 25 rxn
ABGOA5 / 50 rxns
ABGOA6 / 100 rxns

1 cel:
 • Region w obrębie genomu mitochondrialnego kozy
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola

Zestaw do identyfikacji gatunków – Owca v2

Matryce:

Nabiał

LOD:
1%
Numer kat./rozmiar:

ABSHE4 / 25 rxn
ABSHE5 / 50 rxns
ABSHE6 / 100 rxns

1 cel:
 • Region w obrębiegenom mitochondrialny owiec
 • Kontrola wewnętrzna
 • Pozytywna kontrola