Automatyczna ekstrakcja kwasu nukleinowego i składanie PCR


Magnesia 2448

System do ekstrakcji i składania PCR


Unio 96

System do ekstrakcji i składania PCR